โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) เป็นการชั่วคราว ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดเชียงใหม่จะคลี่คลาย

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ

รองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ใน​สถานศึกษา

คว้ารางวัล การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

3 ทีมนักเต้นรั้วดำ – เหลือง คว้ารางวัล การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งเด็กหญิงปณต เสมาเงิน

การแข่งขันแบดมินตัน เหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม To be number one teen dancercise camp 2021

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมกีฬาสี​ ประจำปี 2564

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา​ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ​ ลานกิจกรรม 90 ปี​และสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีย้ายพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ขอแสดงความยินดีกับทีม OMG และ Heyday

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง ทั้ง 5 ท่าน

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้แชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 พฤศจิกายน​ 2563 ณ ห้องอบรมชั้น 2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า​ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร โรงเรียนสาธิตกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่​ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ และ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร​

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันรายการว่ายน้ำลำปางสปินเตอร์ครั้งที่ 1​

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021​ ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่​

กิจกรรมวัน Happy Halloween ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวัน Happy Halloween

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลอยกระทง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

งานแสดงมุทิตาจิต

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแถลงข่าว​การแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021​

ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี เด็กชายธันวา บัวละวงค์

รับโล่ห์เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​

ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงปัณณธร แก่นรัตนะและเด็กชายปุณยธร แก่นรัตนะ

รายการแข่งขันหมากรุกสากล “ 6th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020” รอบคัดเลือกสนามเชียงใหม่

เด็กชายธันวา บัวละวงค์ ได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ​และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2563

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19​

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย และอาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563

กิจกรรมทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ To Be Number One Teen Dancercise CAMP 2020

ระหว่าวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมพี่สอนน้อง และ กาดหมั่ว ครัวละอ่อน ปี 63

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันเด็ก ณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเพชรลัดดา กันติ๊บ

รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์

รางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

แจ้งหยุดเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2563 วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เด็กดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ หมอดู

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2019 ณ ลาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพลังงานสัญจรประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ลาน 90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

เมื่อวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ขออนุญาตงดให้บริการ

ในระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2562

การแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จ.เชียงใหม่

การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดเข้าชมภาพยนต์e cave นางนอน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็ก เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายรชนนท์ สุภาวงศ์ เด็กหญิงกานต์สินี ชัยวารินทร์ และเด็กหญิงรวีกานต์ ทิพย์นาวา

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายณดล สิทธิวะ และเด็กชายวัชร กัลปนก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ เด็กชายนิติรัฐ จันทร์หอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

การแข่งขันรายการเด็กแกร่ง กล้าโชว์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์ จังหวัดเชียงใหม่

จัดอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 5 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 แผนกปฐมวัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่​

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่​

กิจกรรมวัน Halloween ประจำปี 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติกาญจน์ บริรักษ์

วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

กีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 19

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณป้าดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ C A M P A O

วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตรับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional learning communty)

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันรายการ 2nd Chiang Mai Open Rapid Chess championship 2019

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ พระราม 4 กรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับจังหวัดในรายการ TO BE NUMBER ONE Teen dancercise championship Thailand 2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า Central Plaza Festival เชียงใหม่

กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยแมลงที่รัก และ ต้นไม้ที่รัก

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมจาก Thai PBS

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษามหาวิทยาลัย kyoto Kyoiku University เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ To Be Number One

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่ และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภูมิภาค ไปแข่งขันในระดับประเทศเพื่อค้นหาจ้าวแห่งเครื่องบินกระดาษพับของไทย ไปคว้าชัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมทางวิชาการ

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ centra by Centara Government Complex Hotel กรุงเทพฯ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

15 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันรายการต่างๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรยากาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Sumo Robot

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมยุวฑูตธรรม

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย)

การแข่งขันหมากรุกสากล รายการ 4th Eastern Asia Youth Chess Championship

ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

นักเรียนสาธิตฯรับรางวัลแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ชิงแชมป์ประเทศไทย

วันที่ 7 -11 สิงหาคม 2562 ณ.ห้างสรรพสินค้าแฟชั้นไอล์แลนด์ กรุงเทพฯ

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพุทธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชุมชนวัดกู่เต้า บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันฟ้อนเล็บในงาน Thailand STEM Festival 2019

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมชมรมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

องพุทธธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน ยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน รายการ TSA Thailand Open Water Swimming 2019

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การแข่งขันประเภท Sumo Robot

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวิชัยวิทยาเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมกิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือสำรอง

ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019

ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอต้อนรับนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project จากประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมและร่วมแถลงข่าวเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะครูและนักเรียน ร่วมฟ้อนเล็บเทอดพระเกียรติ ร.10

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี

นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.4

อบรมลูกเสือจราจรประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6

กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บริรักษ์ นักเรียนชั้นป.6

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

การประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

การประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

วินัยดี มารยาทงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ (แผนกปฐมวัย) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมทางดนตรีในคอนเสิร์ตชื่อว่า

ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

การประชุมผู้ปกครองในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขันเต้นระดับประถม มหกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ แจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

โครงการบูชาเสาอินทขิล

ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

การประกวดเต้น G.S.B MyMo Cover Dance 2019

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดลพร ผ่องพันธ์ และเด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ

นายศุภกฤต เพ็ชรพล นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

กำหนดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ

แม่โจ้แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันลีลาสจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

อบรมผู้นำนักเรีนนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน

ผลการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ด.ญ.ภวชล ศิริวรรณภาอร และด.ญ.บุญยวีร์ ขจรบุปผา

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ด.ญ.ภัสพร หงษ์ประสิทธิ์

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ด.ญ.กัญญรัตน์ สินธุชัย

ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ด.ญ.นิชาวีร์ โสภิญญา

รางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ในเนื้อหา อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ “สื่ออ่าน สร้างสุข เพื่อเด็ก”

ณ วัดเจ็ดยอดวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

การประกวดเด็กแกร่ง กล้าโชว์ รุ่นอายุ 5-12 ปี

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ แสงชัยมอเตอร์ สันทราย

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ได้รับเกียรติบัตรโดยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Dyned

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

อาจารย์ที่ปรึกษาการดำเนินการ การจัดตกแต่งสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ว่ายน้ำพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนของนักเรียน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

สอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเรียนดี ของโรงเรียนยุพราชและสอบชิงทุนเรียนฟรี ของโรงเรียนวิชัยวิทยา

เรื่อง การประมูลร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารประถมศึกษา ในวัน เวลา ราชการ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 16 กันยายน 2561. จากนายกเทศมนตรึนครเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ให้เด็กไทยใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายปราชญ์ มาลัยและเด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ชิงถ้วยพระยาพิชัยดาบหัก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการบริการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว อาจารย์สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยประเภท Game Rapid ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

ขอแสดงความยินดี

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019

รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัล Best Runway

การประกวดเดินแบบผ้าไทยในรูปแบบไอรยาคู่แผ่นดิน

รางวัล Best Personality

ประกวดชุดผ้าไทย บอกรักแม่ให้ก้องโลก ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันไข่ตกตึก ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ " Wichai Science Fair 2018" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปุณยธร แก่นรัตนะและด.ญ.ปัณณธร แก่นรัตนะ การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลเกมมาตรฐาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ระดับปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารปฐมวัย

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

จิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

หล่อเทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ

ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

นักเรียนระดับชั้น อ.1 - 3 ทัศนศึกษา ณ เวียงกุมกาม

กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพนะเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา

จัดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับครูและนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้คิด ต่อยอด และ พัฒนาโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ

"รักษ์ริมปิง" ระดับประถมศึกษาเขตภาคเหนือ โดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular Vote

การแข่งขัน THE GREATEST DANCE อายุไม่เกิน 18 ปี

ยินดีกับฉลามหนุ่ม และ เงือกสาว

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำสถาบันการพละศึกษาแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2561

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร (MUSEUM ON STREET)

ศึกษาหาประสบการณ์การ เรียนรู้นอกสถานที่ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

นักเรียนคนเก่งรั้วสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ด.ช.ปุณยธร แก่นรัตนะ และด.ญ.ปัณณธณ แก่นรัตนะ

เลือกตั้งปี 61 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

และคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561

แชมป์กีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ญ.สิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชุมปฏิบัติการสร้างสังคมการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน

สู่วิสัยทัศน์และโครงการพัฒนาบุคลากร เรียนรู้แนวคิดศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิต ได้แก่ ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์ และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ผศ.เยี่ยมลักษณ์. อุดาการ ได้กล่าวให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียน

แก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน และ แนะนำคุณครูชาวต่างชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย

เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือ

Mister & Missteen Thailand 2018 ตัวแทนภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Mister & Missteen Thailand 2018

รางวัลบุคลากรจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย (คุณครูยูร) ที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์ประเทศไทย รุ่น Junior Division

ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018 เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี

ความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำได้รับรางวัลการแข่งขันพระยาพิชัยแชมป์เปี้ยนชิพ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปราชญ์ มาลัย นักกีฬาว่ายน้ำ รุ่น 9 ปี ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 และ เด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง

คว้าแชมป์-รางวัลการแข่งขัน To Be Number One 2018

โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ สุดยอด คว้ารางวัลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018

เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มอบเกีรยรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

STEM ศึกษาเรื่อง กังหันพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียน นักกีฬาว่ายน้ำ

แชมป์จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น การแข่งขัน To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018

ทีม oh my Gosh ร.ร. สาธิตฯ ลุ้นตั๋วเพื่อเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬา เทควันโด เด็กชายมุซอับ ถมเล็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล 3 รายการใหญ่ ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

แข่งขันเต้นประกอบเพลงระดับประถม วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่

สาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8

เปิดอาคารปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน

รางวัลชมเชยรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2559

เพื่อ สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นคนที่มีความสุข

คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

กีฬาสี พวงครามเกมส์ครั้งที่16

ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว

แข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คว้ารางวัลดีเด่น Horse award ครั้งที่ 11

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย”

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

คว้า 7 รางวัล Thailand Nation Cheerleading

The 12th Thailand Nation Cheerleading Championship 2016 ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่2

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศลเป็นประธาน และ อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เริ่มเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559

ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านหนองผาจ้ำ)และโรงเรียนบ้านแม่ปิง ณ. สนามโรงเรียนปายวิทยาคม

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

ประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ของแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัย North เชียงใหม่

เชิญร่วมงาน 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559

ตัวแทนภาคเหนือ รายการ TOP MODEL THAILAND 2016

แสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิต รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ รุ่นอายุ 6-9 ปี ชาย - หญิง

สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล

เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลครั้งที่ 17

สาวน้อยรั้วสาธิตราชภัฏ “ฟิตตรี้” คว้ารางวัลระดับเอเชีย

ร่วมการแข่งขัน Asian Junior Cheerleading Championships ครั้งที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกวดการแข่งขันหนูน้อยนานาชาติ

ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 4 YOYO LAND

สยามทีวีประกวด samsung c00ling kids TALENT 2016

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น อายุ 6-8 ปี และรางวัลขวัญใจซัมซุงรุ่นอายุ 9-12 ปี

Open House เปิดบ้านพวงคราม สาธิตวิชาการ

ครั้งที่ 7 โครงการกิจกรรมเปิดบ้านพวงคราม ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี

ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

รางวัลชนะเลิศ "หนูน้อยตี๋ หมวย สวยเก่ง" ประจำปี 2559

ชื่อชุดการแสดง "จอมโจรจอมใจชอลิ้วเฮียงเถลิงศก" ของน้องฟลุ๊คกี้ เด็กชายพรีศิลป์ ธนากรสิทธิ์

ขอชื่นชมความสามารถ To Be Number One ระดับประเทศ

OMG.Satit CMRU. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

กิจกรรมแนะแนวศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อ

ติดตามผลการศึกษาของศิษย์เก่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ. ค่ายตากสิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการพี่สอนน้อง ปีการศึกษา 2558

สาธิต มร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้องเน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ และสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 7 ปี การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ"

To Be Number One ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน To Be Number One เป็นตัวแทนระดับภาค ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบและสัมภาษณ์

เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (นักเรียนใหม่)

รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา Top Model Thailand 2015

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พรีศิลป์ ธนากรสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานในการประกวดTop Model Thailand 2015

การแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟกับสมาคมกอล์ฟ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางครัตน์ เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสวิชญ์ ดียิ่ง ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท จาก Kyoto University of Education, JAPAN

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขัน U.S.Kids Golf Championship (ภาคเหนือ) 2015

เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางคะรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปีชาย การแข่งขัน U.S.Kids Golf Championship (ภาคเหนือ) 2015

ขอแสดงความยินดีกับทีม Oh My Gosh ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSSHIP 2016 รุ่น JUNIOR

การแข่งขันกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

เด็กชายสฐาปนิน จันทร์พลอย ร่วมการแข่งขันเทควันโด การแข่งขันกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

เชิญร่วมงานเปิดธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือกับ ธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาช้างม่อย เปิดธนาคารในโรงเรียน พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางงคะรัตน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ้นดับ 1 คลาส DB ชาย Division 2 THE CHAMPIONS NTJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2014-2015 จากสมาพันธ์กอล์ฟเยาวชน ภาคเหนือ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน