โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมทางดนตรีในคอนเสิร์ตชื่อว่า "Prize Winner Concerts"
ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในคอนเสิร์ตชื่อว่า "Prize Winner Concerts" ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ