โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โครงการ To Be Number One Teen Dancercise CAMP 2020
ในระหว่าวันที่ 20 -22 มกราคม 2563
ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

 

 
 
 

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการTo Be Number One Teen Dancercise CAMP 2020 โดยมี นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE เยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทน้องๆ ที่จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ และพัฒนาทักษะด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่เยาวชน พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) นักเรียนปฏิบัติการภารกิจ 3 วัน 2 คืน มิตรภาพและความประทับใจ จัดขึ้นระหว่าวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ