โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ​และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

 


เด็กชายภาณุพงศ์ กันทา
รางวัลลูกเสือดีศรีเชียงใหม่​ ได้แก่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ​และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้
รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ กันธรีย์
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ สุวรรณ์ธร
เด็กหญิงภวรัญชน์ ปัญญาศรี
เด็กหญิงณัฐจิราภา กริ่นซ้อน
เด็กชายยุทฐรินธ์ ธรรมจิต
เด็กหญิงอภิชานันท์ สมน้อย
เด็กชายนรภัทร แก้วมูลสา
เด็กชายคุณาสิน แสนคำ
เด็กหญิงชลพิชา ณัฐจุรีกิจ
เด็กชายธีรภัทร ทองบาง

เด็กหญิงธัญชนก บุญรัตน์ประพันธ์

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563​ ณ หอประชุม Vision มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ