โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

       

         การประกวด To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ รุ่น Junior เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ผลการประกวด รุ่น JUNIOR ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับประเทศ
 
(ที่ 1-2 เป็นตัวแทนระดับประเทศ)
ที่ 1 ทีม Oh My Gosh สสจ.เชียงใหม่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ที่ 2 ทีม WADAสสจ.เชียงใหม่ ชมรมยิมนาสติค จ.เชียงใหม่
ที่ 3 ทีมNG Dances Club สสจ.ลำพูน ร.ร.บ้านหนองเกิด
ชมเชย ทีม S.R.เสรีศึกษา A สสจ.เพชรบูรณ์ ร.ร.เสรีศึกษา
ชมเชย ทีม อบต.น้ำอ่าง(ร.ร.บ้านเหล่า) สสจ.อุตรดิตถ์

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้ง
ครูวรารัตน์ หมอดู ครูผู้ควบคุมทีม
นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 และนายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน สังกัดคณะครุศาสตร์ ครูผู้ฝึกสอน

ติดตามภาพ และวีดีโอ ได้ที่ Facebook >>>>>>>>