โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

นักเรียนโรงเรียนสาธิตรับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัส แสนเดชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น นื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ