โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.thกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

          ในวันที่ 5-7 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ. ค่ายตากสิน (กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก)   อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ อ.ศิริวัลย์  ไผ่เฟื้อย เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

 

 

คลิกลิงค์เพื่อชมภาพ จากเฟสบุ๊ค >>