โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใ
หม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "ยอดครูกลอน สุนทรภู่" เพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของไทย "สุนทรภู่" โดยมีกิจกรรมการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการประกวดการเลียนแบบตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ปริยาพร กองคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของรางวัลให้กับนักแสดง โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ