โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำ 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 
 

 

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและอนุรักษ์ความเป็นไทย ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ และการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในรายการแข่งขันต่างๆโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ