โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พรีศิลป์ ธนากรสิทธิ์ หรือน้องฟลุ๊คกี้นักเรียนชั้นป. 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดTop Model Thailand 2015 รุ่น SENIOR BOY ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Grand Final 12-13 ธันวาคม 2558 ณ @ WESTGATE HALL (Floor 4) @CentralPlaza Westgate กรุงเทพมหานคร