โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเต้น โรงเรียนสาธิตฯ OMG.Satit CMRU. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One เป็นตัวแทนระดับภาค ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ทูบีนัมเบอร์วันสู่เดอะมอลล์บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ตัวแทนโรงเรียนฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตร