โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563

 

 
 
 

 

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น​
โดยปีนี้กิจกรรมวันไหว้ครูจัดในรูปแบบการไหว้ครูในชั้นเรียน​ สำหรับการจัดกิจกรรมไหว้ครูมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย​ อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ