โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งปิดทำการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

 

 

การติดต่อ/ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนสาธิตฯ ในช่องทางออนไลน์ ดังนี้

-- Website : www.satit.cmru.ac.th
-- Facebook : https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-- ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Line id : @rgh6474m และ Facebook : m.me/parentclubsatitschool.cmru