โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่​ 14-16 สิงหาคม​ 2563
ณ กังหันบ้านดอยโฮมสเตย์ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

เด็กชายธันวา บัวละวงค์​ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ​ "โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 " ทั้งนี้มีเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว​ เมื่อวันที่​ 14-16 สิงหาคม​ 2563 ณ กังหันบ้านดอยโฮมสเตย์ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ