โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดี เด็กชายธันวา บัวละวงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เข้ารับโล่ห์เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​ 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี เด็กชายธันวา บัวละวงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ได้เข้ารับโล่ห์เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​ ในโครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอล์ล ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ