โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมยุวฑูตธรรม
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย) 

 

 
 

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมยุวฑูตธรรม โดยการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนพิธี พระธรรมคำสอน บาป บุญ คุณ โทษ และ กฏแห่งกรรมตามหลักธรรมความเชื่อของชาวพุทธ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้มีสติและเกิดปัญญา มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองต่อการระงับยับยั้งอารมณ์กิเลสตัณหาความอยาก และเกรงกลัวต่อบาป เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ