โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ พร้อมคณะผู้บริหารและครูนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
จากนั้นคณะผู้บริหารและนักเรียนได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมกันปลูกหญ้าแฝก โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ