โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย (คุณครูยูร) ที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น  ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่นประจำปีขึ้น 
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธธรรม อาคารหอสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งในปี 2561 นี้ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับรางวัลได้แก่ อาจารย์กรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นอาจารย์อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์อย่างเคร่งครัด ทำให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและช่อดอกไม้ในครั้งนี้ กิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ