โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องพุทธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ และอนุมัติการใช้งบประมาณเงินเหลือจากโครงการเรียนฟรี 12 ปี เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพุทธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ