โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ