โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทั้งนี้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม และแสดงฟ้อนเล็บเทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ