โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นกล้าความดี จิตอาสา”
โดยได้รัเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และจิตอาสาทุกคน ในโอกาสมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ จึงได้พร้อมใจกัน แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระราชดำริในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นกล้าความดี จิตอาสา” และ "Big Cleaning Day" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ และร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่โดยรอบคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวังเชียงใหม่

 

ภาพ : นายทศพล  ยานันท์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ