โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิต ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ รายการ TOP MODEL THAILAND 2016 จากการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ รุ่นอายุ 6-9 ปี ชาย - หญิง ได้แก่
 

1.ด.ญ.สุขุมาภรณ์ หมอดู ป.3
2. ด.ญ.พรกนก สิงหธนากร ป.1
3.ด.ช.กิตติกวิน สารใจ ป.2

 

 

หรือติดตามความเคลื่อนไหว ของกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่ Facebook คลิกเลยค่ะ