โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประชุมชมรมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องพุทธธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมชมรมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณและโครงการต่างๆของโรงเรียน โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องพุทธธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ