โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การแข่งขันลีลาสจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
จัดโดยชมรมลีลาศจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ 

 

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันลีลาสจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จัดโดยชมรมลีลาศจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัล ดังรายการต่อไปนี้ 1.การแข่งขันประเภท Latin American Juvenile I Class E ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี จังหวะ Cha Cha Cha รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรกนก สิงหธนากร ด.ช.ธนพัทย์ ไทยเดช รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธีราชิต ขอพบสุข และด.ญ.อชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธีธัช แสนเดชา และด.ญ.นรินลักษณ์ เฮืองโฮม 2. การแข่งขันประเภท Latin American Juvenile II Class D อายุไม่เกิน 11 ปี จังหวะ Cha Cha Cha,Jive รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์ และ ด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.พรกนก สิงหธนากร ด.ช.ธนพัทย์ ไทยเดช รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธีราชิต ขอพบสุข และด.ญ.อชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ