โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

IMG_20180621_093410.jpg
 

<35777165_1651381088264025_4120466863572385792_n.jpg
 

พิธีรับขวัญพวงคราม (ตอนรับนักเรียนใหม่) และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญพวงคราม (ต้อนรับนักเรียนใหม๋ และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่
โดยมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน

 

ภาพ - ข้อมูล : นางศุภกัญญา เพชรบุรี
ข่าว : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล และนายทศพล  ยานันท์


 


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ