โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ต้อนรับอาจารย์จาก สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับอาจารย์จาก สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและการบริหารจัดการในโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ