กีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

รายการการแข่งขัน The Cheer Thailand 2024 การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

ต้อนรับคณะครูและผู้ฝึกประสบการณ์สอน

จากโรงเรียนอีเอฟแอล เลินร์นิ่ง เซ็นเตอร์ ( Efl learning center)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

งานบริการเรา