โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
นักเรียนชั้น ป. 6/2 
รางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ป. 6/2 ที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยเข้ารับโล่รางวัลจากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่