โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและถวายเทียนพรรษา 

โดยมี ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้รับการความร่วมจาก ครู เจ้าหน้าที่

ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทาน และบิณฑบาตร และได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษา 2561

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สืบต่อไป

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ

 

ภาพ – ข้อมูล :  นางศุภกัญญา  เพชรบุรี

ข่าว : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง และนายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ