โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

นักเรียนที่เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ หมอดู นักเรียนชั้น ป.6/2

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ หมอดู นักเรียนชั้น ป.6/2 ที่เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเข้าเยี่ยมคารวะรับโล่รางวัล และรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะค