โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แจ้งปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

 

 

การติดต่อ/ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนสาธิตฯ ในช่องทางออนไลน์ ดังนี้

- Website : www.satit.cmru.ac.th
- Facebook : https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
- ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Line id : @rgh6474m และ Facebook : m.me/parentclubsatitschool.cmru