โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17

  ”การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17”

     

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สร้างสรรค์กิจกรรมที่ผสานกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไว้ร่วมกันด้วยกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับโดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการคิดที่ทำให้กระดาษแผ่นเดียวลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด

โดยในปีนี้การแข่งขันจะกลับมาจัดในรูปแบบ onsite ตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

Poster การแข่งขัน ฯ

*สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ณ สนามแข่งขันในวันเวลาที่ทำการจัดแข่งขัน*

กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฯ (คลิก)