โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2562 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ