โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

รายการ Sumo Robot ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 

 
   

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดยคุณครูไพรสันต์ สุวรรณศรี ได้นำนักเรียนชมรมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Sumo Robot ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
และผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนคนเก่งของเรา คว้ารางวัลมาได้2รางวัล คือ
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของด.ช.สิทธินนท์ สั่งสินทรัพย์ และ ด.ญ.กานต์สินี ชัยวารินทร์
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมของ ด.ช.ตรีเพชร กุนกัน และ ด.ช.พนธ์ภิรัตน์ อ่ำศรี
โดยการการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ