โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

สาวน้อยรั้วสาธิตราชภัฏ “ฟิตตรี้” คว้ารางวัลระดับเอเชีย

การแข่งขัน Asian Junior Cheerleading Championships ครั้งที่ 3

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ได้แก่  ด.ญ. ฟิตตรี้ เซะบากอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Junior Cheerleading Championshipsครั้งที่ 3 ณ สนาม Yoyogi Stadium กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่14 - 15 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า  ด.ญ. ฟิตตรี้ เซะบากอ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

 

ภาพ/ที่มาข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.