โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 


 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสวิชญ์ ดียิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่

คลิกชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>