โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรม"พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม"พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆให้กับน้องๆ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-5 และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม "กาดหมั้ว ครัวละอ่อน" โดยให้นักเรียนเป็นพ่อค้า แม่ค้าตัวน้อย นำของมาขายให้กับเพื่อนๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ