โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงภัสพร หงษ์ประสิทธิ์ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

นักเรียนชั้นป.6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบโล่จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ