โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงนิชาวีร์  โสภิญญา 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

 

ด.ญ.นิชาวีร์  โสภิญญา  นักเรียนชั้นป.6  เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับเกียรติจาก นายทัศนนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2562 
ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 


ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

ga3eail988234