โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการค่ายเยาวชนดีเด่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลแม่ปิงรีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนเดชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดีเด่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มแกนนำเยาวชนจากทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม โดย กิจกรรมในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลแม่ปิงรีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ