โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

อบรมกิจกรรมลูกเสือจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับชั้น ป.5 และ ป.6
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
ณ หน้าอาคารอนุบาลชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มงานตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมกิจกรรมลูกเสือจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีทางจราจรให้กับนักเรียนโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 หน้าอาคารอนุบาลชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ