โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


       

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงญาณิศา บุญดาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดทยเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน 2561 จากนายกเทศมนตรึนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณปกรณ์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ภาพ -  ข้อมูล - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ

สล็อต สล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์