โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงาน STREAM DAY
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนวิชัยวิทยาเชียงใหม่

 

 
 

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงาน STREAM DAY โดยมีคุณครูกนกวรรณ มณีวรรณคุณครูไพรสันต์ สุวรรณศรีและครูมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งในครั้งนี้ทีมหุ่นยนต์ของ โรงเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัลมาครองได้จากการแข่งขันประเภท Sumo Robot คือ


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โดย ดช.สิทธินนท์ สั่งสินทรัพย์ และ ดญ.กานต์สินี ชัยวารินทร์ ชั้นป.6/2 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โดย ดช.พชรดนัย ถาวราคม และ ดญ.นัทธชยา ทวยหาญรักษา ชั้นป.6/1


ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวิชัยวิทยาเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ