โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

นักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมกิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือสำรอง
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีตัวแทนลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 6 คน และครูผู้ควบคุม นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ