โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันงาน Kids Dance Contest ธาราอีซูซุ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

ขอแสดงความยินดี การแข่งขันงาน Kids Dance Contest ธาราอีซูซุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ที่ 1 Heyday 
ที่ 2 oh my gosh
ที่ 3 Satit cmru. junior

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ