โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

          ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ  อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

          ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 2 อาคาร  ได้แก่อาคารเรียน ขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง มีห้องจำนวน 8 ห้อง จัดเป็นห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จำนวน 4 ห้อง ห้องบอล 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง และ ห้องพยาบาล 1 ห้อง ชั้นบน มีห้องจำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วยห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3  จำนวน 4 ห้อง  ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และ ห้องศูนย์สื่อ 1 ห้อง นอกจากนี้ยังมีส่วนอาคารโรงอาหาร ขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง จัดเป็นห้องอาหารสำหรับเด็ก ชั้นบน  จัดเป็นห้องประชุม โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพ: นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ / นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประขาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด ที่ >>>Facebook>>>>