โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

รางวัล Best Runway

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมประกวด #เดินแบบผ้าไทยในรูปแบบไอรยาคู่แผ่นดิน ณ ห้างสรรพสินค้า The Plaza Chiangmai โดย ได้รางวัล Best Runway ในการประกวดเดินแบบผ้าไทยในรูปแบบไอรยาคู่แผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561 
 


ข้อมูล : มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ