โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งเด็กหญิงเพชรลัดดา กันติ๊บ
นักเรียนชั้น ป.6/2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพชรลัดดา กันติ๊บ นักเรียนชั้น ป. 6/2 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามเทศบาลครเชียงใหม่