โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 18 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี้ได้เลยนะคะ